Tietosuojaseloste

Suomela.fi uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosuojaseloste

1. Henkilörekisteri

Suomela.fi uutiskirjeen tilaajarekisteri (”Tilaajarekisteri”)

2. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Freemium Media Oy, Y-tunnus 2534985-8

Verkko-osoite: www.freemiummedia.fi

Osoite: Lars Sonckin kaari 14, 02600 ESPOO

Yhteyshenkilö: Robert Kullström, sähköposti: robert.kullstrom@freemiummedia.fi

3. Käsittelijä

Tilaajarekisterin käsittely on ulkoistettu osin Koodiviidakko Oy:lle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.

4. Tietojen käsittelyn syy/tarkoitus

Käsittelemme Tilaajarekisterin henkilötietoja Suomela.fi uutiskirjeen postittamista varten, sekä mahdollista muuta Asiakkaan aloitteesta tapahtuvaa yhteydenpitoa varten.

5. Rekisteröityjen ryhmien ja henkilötietojen kuvaus

Tilaajarekisteri sisältää Suomela.fi-uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden (”Asiakas”) nimen ja sähköpostiosoitteen, sekä tietoja Asiakkaan tilauksesta, kuten tilauksen aloituspäivän. Rekisteri saattaa sisältää myös Asiakkaan osoitetiedon sekä Asiakkaan ilmoittamia häntä kiinnostavia aihepiirejä.

6. Henkilötietojen lähteet

Keräämme henkilötiedot ainoastaan suoraan Asiakkailta itseltään joko verkkosivujemme rekisteröitymislomakkeella tai henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä, kuten messuilla.

7. Tietoja vastaanottavien organisaatioiden ryhmät

Emme luovuta Asiakkaittemme henkilötietoja kolmansille tahoille muutoin, kuin Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

8. Tietojen siirtäminen toiseen maahan tai organisaatioon

Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen poistamisen määräaika

Päivitämme Tilaajarekisteriä aika-ajoin. Voimme poistaa Asiakkaan tiedot rekisteristä, mikäli emme saa vastausta sähköpostitse lähettämäämme vahvistuspyyntöön. Asiakas voi aina halutessaan poistaa tietonsa Tilaajarekisteristä.

10. Käsittelyn turvatoimet

Tilaajarekisterin tietoja käsitellään tietojärjestelmissä, jotka sijaitsevat konesalissa Suomessa. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän laitteistot ja ohjelmistot on suojattu hyvän tietoturvakäytännön mukaisesti.

Tietojärjestelmiä käyttävillä henkilöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen.

Käsittelijä toteuttaa sisäisiä ja kolmannen osapuolen suorittamia arviointeja ja auditointeja, jotka kattavat sekä tietojärjestelmien teknisen turvallisuuden että hallinnollista tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia prosesseja.

11. Asiakkaiden erityiset oikeudet

Asiakas voi aina halutessaan:

  • tarkistaa mitä häntä itseään koskevia tietoja Tilaajarekisteri sisältää;
  • korjata häntä itseään koskevan virheellisen tiedon;
  • poistaa häntä itseään koskevan tiedon; ja
  • saada Tilaajarekisterin häntä itseään koskevat tiedot itselleen.

Asiakas voi hallinnoida omia tietojaan kirjautumalla omaan sähköpostiin saamastaan Suomela.fi- uutiskirjeestä kohdasta Päivitä tietosi tai perua uutiskirjeen kohdasta Peru uutiskirje.